Dane farmaceutyczne


Fitolizyna

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol 99,5%, Agar, Etylu parahydroksybenzoesan (Nipagina A), Skrobia pszeniczna, Olejek szałwiowy, Olejek miętowy, Olejek pomarańczowy, Olejek sosnowy, Wanilina, Woda oczyszczona.

                                                                                                                    

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

 

6.3 Okres ważności

3 lata od daty produkcji.

 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie stanowi tuba aluminiowa, zawierająca nie mniej niż100 gpreparatu. Opakowaniem zewnętrznym jest kartonowe pudełko.

 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

Sprawdź podmiot odpowiedzialny