Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu


Fitolizyna

Polska

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19

 

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14174

Data przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Decyzja  Ministra Zdrowia nr UR/ZM/0134/12 z dnia 11 maja 2012