Szczegółowe dane kliniczne


Fitolizyna

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długiego okresu stosowania.

 

4.1 Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w zakażeniach i stanach zapalnych dróg moczowych, w kamicy dróg moczowych (w drobnych złogach, tzw. piasku nerkowym) oraz profilaktycznie w kamicy nerkowej.

 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: 3 – 4 razy na dobę pić po 1 łyżeczce (ok.5 g) pasty rozpuszczonej w ½ szklanki ciepłej, przegotowanej wody.

Dzieci i młodzież: Brak dostępnych danych.

 

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, niewydolność nerek, niewydolność serca.

Uczulenie na którykolwiek ze składników.

 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować preparatu u pacjentów, u których występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca lub nerek.

Produkt leczniczy zawiera nie więcej niż 4% (v/v) etanolu tj. nie więcej niż 200 mg etanolu 
w dawce jednorazowej, co odpowiada ilości nie większej niż 5 ml piwa lub 2 ml wina. Może być szkodliwy dla osób cierpiących na chorobę alkoholową. Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu u kobiet w ciąży i karmiących piersią, u dzieci oraz u osób z chorobami wątroby i padaczką.

Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub towarzyszyć im będzie gorączka, ból i trudności 
w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się 
z lekarzem.

Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie dużej ilości płynów.

 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono.

W związku z działaniem moczopędnym należy brać pod uwagę szybszą eliminację innych równocześnie stosowanych leków.

FITOLIZYNA może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych), leków hipoglikemizujących, soli litu, inhibitorów monoaminooksydazy, może przedłużać działanie pentobarbitalu, amionopiryny i paracetamolu, oraz może hamować wchłanianie β-karotenu, α-tokoferolu, cholesterolu i leków w jelicie cienkim.

 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak danych dotyczących genotoksycznego działania składników preparatu nie zaleca się jego stosowania w tym okresie.

Preparat może być użyty, gdy w opinii lekarza prowadzącego korzyść dla matki jest większa niż potencjalne ryzyko dla płodu.

 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku FITOLIZYNA na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, należy jednak uwzględnić niewielką zawartość etanolu w produkcie. Dawka jednorazowa odpowiada ilości nie większej niż 5 ml piwa lub 2 ml wina.

 

4.8 Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

Należy liczyć się z możliwością nadwrażliwości na promienie UV.

 

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania

Sprawdź właściwości farmakologiczne