Właściwości farmakologiczne


Fitolizyna

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Nie badano.

 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Preparat złożony, brak wyników badań farmakokinetycznych.

 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych farmakologicznych i toksykologicznych na zwierzętach dla leku FITOLIZYNA. Lek jest stosowany od kilkudziesięciu lat u ludzi.

 

Sprawdź dane farmaceutyczne